جایی پشت خیالـم ... !

دوری معنا ندارد

جمعه 1390/10/2 17:36

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: دست نوشته های بنفش ،

...با فریاد اگر میانه ای داشتم

سکوت راجایز نمیدانستم

سکوت را حرام کرده بر خود

پیش میرفتم تا مرز غرور

انجا که باید بی وفا بود

اتفاقی بود اگر عشق

چه ساده میشد از ان گذشت

هرز از گاهی فقط...

به ذهن شقایق خطور کرد

ساده میشد...

دست رد به سینه عاشقی زد

نسیم عبور را ندیده گرفت

بی پروا رفت تا دل مهتاب

انجا که باید بی هوا بود

29-5-90

+ مصراع طولانی نیست...قافیه ها دورند...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1390/10/3 16:19