جایی پشت خیالـم ... !

حق بدیم

یکشنبه 1396/06/19 16:39

نویسنده : بنفش

با من مخفی باش، بهت حق میدم.

با هم مخفی باشیم، ب هم حق بدیم.

شال گردن کمه باید کلاه و عینک و دسکش به علاوه 6 دست لباس پوشید و دم نزد. جایی سراغ داری توش گم شد و دیگ پیدا نشد ؟

18.6.96
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -