جایی پشت خیالـم ... !

نمیبینی

پنجشنبه 1396/06/2 05:57

نویسنده : بنفش

باید دو چشم دیگر میداشتی

ک میدیدی چقدر زیبایی

و چقدر حیفی برای دوست داشته نشدن


-دیرور پریروز
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -