جایی پشت خیالـم ... !

اخر قصه گمشده در مه

جمعه 1395/05/22 10:55

نویسنده : بنفش

سالها

برای سالها

از تو احساسی داشتم

"عشق"

سالها

بعد سالها

از تو احساسی دارم

"مرگ عشق"


...94.5.22
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1395/05/26 10:14