جایی پشت خیالـم ... !

8/4

شنبه 1394/05/31 21:31

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،
هوا سرد بود

دستا تو جیب

هیچ وقت نشد

بگیریم دستای همدیگه

تموم شد ولی

این شد آغاز

یه قصه ناتموم ِدیگه ...

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 1394/07/20 14:26