جایی پشت خیالـم ... !

7/4

پنجشنبه 1394/05/8 19:02

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،
تو بی خداحافظی رفتی و من...

پشت سرت سه بار آب ریختم !!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1394/05/8 19:05