جایی پشت خیالـم ... !

5/4

سه شنبه 1394/04/16 01:26

نویسنده : بنفش
همیشه ما می مونیم
و ناراحتی هایی که هیچ وقت نمیتونیم باهاش کنار بیایم
چیزای احمقانه
ولی آزاردهنده
مثل یه حقه کوچیک
دروغای گول زننده
دلخوشی های کاذب
چیزای احمقانه کوچیکی
که زندگی رو تلخ می کنه

93.7.28دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1394/04/16 01:28