جایی پشت خیالـم ... !

برگ برگ یک رابطه - 2

سه شنبه 1393/10/2 22:45

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،
همه چیز رو میشه تو یه تابستون سرد تموم کرد
به شرطی که بعدش هیچ مهری نباشه
من خستم
از تکرار ِ مکررات خنده ها
دعواها 
حسای خوب
تعصب ، عشق
حساسیت های غمگین
از نگاهای زخمی ِ تو خستم
ازین تکرار خستم
دلم یه تابستون سرد می خواد
اون وقتی که یه روز عادی رو شروع کنم
نه عالی !دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1393/10/2 22:48