جایی پشت خیالـم ... !

ترک

شنبه 1393/04/28 01:34

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: دست نوشته های بنفش ،
این شعر برای سالهای سال خواهد بود !
سالهایی که مثل هنرمندی در اوج
صحنه زندگی مرا ترک خواهند گفت...

93.4.27دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1393/04/28 01:37