جایی پشت خیالـم ... !

نویسنده محبوبم

سه شنبه 1392/07/30 22:17

نویسنده : بنفش

من بیش از حدی که باید و شاید به آسمان آبی اندیشیده ام
و زخم های واقعی نور را احساس کرده ام.
من به سان جسمی ساخته رویاها هستم
و اگر چه افقم در شفق های هولناک گم شده است
اما همانند پرومته زنجیری گران دارم که به دنبال کشیدن آن برایم دشوار شده است.
به صخره ها زنجیر نشده ام
اما به جای عقاب ، جغدی قلبم را از هم می درد.
خود را سرشار از شعر می یابم
شعر عاشقانه ، شعر ساده ، شعر خیال انگیز ، مذهبی ، ژرف ، بد ، شرورانه ، با صداقت
هر چیز ، همه چیز ، میخواهم هر چیزی باشم.
خوب میدانم که سپیده دمان کلیدی را در جنگلی دور پنهان کرده است
سر انجام آن را خواهم یافت!
federico garsia lorcaدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1393/04/28 02:38