جایی پشت خیالـم ... !

برای کسی که می داند چرا...

چهارشنبه 1392/06/27 23:25

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،


خواب پلک هایت را می بینم !
دمی باز ، دمی بسته
گاهی مرا می بینی
گاهی نمیخواهی ببینی
من محو می شوم
تو کور می شوی
نمی دانم چرا؟
ولی اتفاق افتاد
شاید خواب می بینم!

92-06-27
بنفشدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1392/07/24 19:33