جایی پشت خیالـم ... !

خون تازه

سه شنبه 1392/05/8 22:50

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: دست نوشته های بنفش ،
روز به شب
شب به روز
                   روشن به خاموش
                   خاموش به روشن
   ومن هیچ کدام را احساس نمیکنم
فقط باد را...
که از شکاف کوه می آید
 و بطن احساس مرا می درد!
و چشمم را به قله خشک میکند!
چشمانم ترسیده بود
                           بوی خون می آمد!
حتما" همین حوالی مرده بود
شاعر یا نقاش هر چه که بود
سالها از مرگش می گذشت
هر از گاهی...
                       چرندی میگفت
                                             خاموش می شد
                        خطی می کشید
                                             و خاموش می شد!
آن طرف تر
درختی را سر بریده بودند
                            بوی خون تازه می آمد!

26-4-92
07:16
بنفش
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -