جایی پشت خیالـم ... !

روزهای مریض

یکشنبه 1392/04/9 17:00

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،
قانون تو ، عشق تو
سر در از دنیای مـن نمـی آورد
تو خوب میدانی کجا رفته ای و چه ها بردی
بیشتر از نبودنت از این روزها میترسم
روزهای مریض
روزهایی که مدام خاطراتت را سرفه می کنند
روز هایی که سخت سرما خورده اند
می لرزند و می لرزانند...


"بنفش"دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1392/04/18 01:18