جایی پشت خیالـم ... !

وحشی

شنبه 1392/02/21 10:45

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،
کــاش . . . 

بـه جـــای صدای کبوتـــر ، صدای جغد می شنیدمـــ

تا حسابــــ اینــــ روزهای وحشــی دستشانــــ بیایــد(!)


امـــروز
بنفـــش

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 1392/04/9 17:05