جایی پشت خیالـم ... !

مسافر

جمعه 1392/02/6 00:25

نویسنده : بنفش


چشمم ، قلبم کجاست؟؟

این صحنه ی دردناکیست...
جاده ای که از من به تو ارث رسید
و تو مسافرش بودی
با اینهمه دوری...
کجاست چشمم ببیند؟!
کجاست قلبم باور کند؟!
با اینهمه در های بسته...
عجیب نیست؟!
نه زلیخایم اسیر کنم
نه یوسفی فرار کنی!!!
....

+کجای جاده جا موندی؟...

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1393/04/28 02:02