جایی پشت خیالـم ... !

جنین(ناپیدا)

چهارشنبه 1391/04/21 16:43

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: دست نوشته های بنفش ،

...درد های شبانه ام را هیچ دوا نیست
تو ای جنین برون من !
به درون من راه نداری
من که پیچیدم...
بخراش
 به تاراج ببر

جنین!
تو را کمک میکنن
می گوین غمی در نگاهش دارد
غیر عادیست!
اما من سبک می شوم
در راه ویرانی
تا مرز پرواز هم پیش میروم

جنین!
با تو خواهم بود!
خسته،غمگین
شیشه احساس مرا ناخن بزن
روحم را به تاراج ببر
اما ...
به درون من راه نداری!!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1391/04/28 19:15