جایی پشت خیالـم ... !

با دنیا قهرم !

جمعه 1391/04/16 14:43

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: دست نوشته های بنفش ،

تنها تر از انی بودم که فکر میکردم

دنیا پست تر از انی بود که میپنداشتم

کی میشود امروز را به فردا برسانم

فردای واقعی

فردای بی دروغ

باید دل را به باران سپرد

باید امروز را به فردا سفر کرد

اکنون تنها میروم

شاید فردا کسی از ان من باشد

کسی که از جنس امروز نباشد...شاید...

30-2-90
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 1391/04/16 14:50