جایی پشت خیالـم ... !

بنفشِ کبود

شنبه 1390/12/27 18:59

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: دست نوشته های بنفش ،

"بنفش" صدایم کنید

اما نه بنفشیه طراوت طبیعت

بنفشی به سان کبودی انسان در حال مرگ
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1391/01/12 20:35