جایی پشت خیالـم ... !

بنفشه

شنبه 1390/11/15 23:11

نویسنده : بنفش

اشک های گرمم را درهاون سرد بی کسی میریزم

ومی کوبم به تمام لحظه هایم تابدانم چقدرتنهایم

لحظه هایم درهم می شکندامابازهم درهر تکه اش

بی توجهی برق می زند

اه ازنهادم بر می خیزد

و می رود سراغ گلدان روی طاقچه

بنفشه که درانتظاریک قطره یاد است

مراکه استشمام محبت از یک گل سرخ هم سیراب نمیکند....
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اشک ، آه ، بیگناه ، بنفشه ، دلنوشته ، عاشقانه ، گلدان ،
آخرین ویرایش: شنبه 1390/11/22 17:28